TOTAL Q ARM EПE este un organism de certificare a sistemelor de management, care are ca obiect de activitate:
  • certificarea sistemului de management al  calității conform SR EN ISO 9001;
  • certificarea sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001;
  • certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform SR OHSAS 18001;
  • certificarea sistemului de management al securităţii informaţionale conform SR ISO 27001;
  • certificarea sistemului de management al responsabilităţii sociale conform standardului SA 8000;
  • certificarea sistemului de management integrat.
Într-un mediu de afaceri dinamic, cu cerinţe de calitate deosebite, cu termene de realizare şi prestare a serviciilor din ce în ce mai stricte, cu tendinţe şi oportunităţi ce apar zilnic, organizaţiile au nevoie de un sprijin real, pe care firma noastră îl poate oferi.
 
MISIUNE
Servicii de înalt profesionalism care duc la creşterea satisfacţiei clienţilor noştri, precum şi a tuturor celor interesaţi de rezultatele firmei noastre;
Crearea unei imagini de seriozitate şi profesionalism pe piață.

Descarcati organigrama TQA!

ENVIRONMENTAL ACCREDITED CERTIFICATE

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS ACCORDING TO ELOT EN ISO 14001

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACCORDING TO ELOT 1801 and OHSAS 18001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ACCORDING TO ELOT EN ISO 9001

Contact

16 Tsimiski Street,
THESSALONIKI, GREECE
+30.694.155.86.89
Romania Branch: No. 56C Știucii St., District 2,
BUCHAREST, ROMANIA
+40.21.627.41.55
office@totalqarm.com